Skip to content

Natamani.

NATAMANI Walaiti ningakuwa, ja Stefano nipigwe Mauti kunichukuwa, mie mfano niigwe Kumbukumbu itakuwa, wasomaji msizugwe Natamani ningakufa, ja wengine nikumbukwe Nami niwe vitabuni, wanisome wasomao Makala magazetini, wachapishe wawezao Redio na runingani, watangaze wawezao Natamani ningakufa, ja wengine nikumbukwe Mitandao itingike, tungo zangu zimwagike Wafikao nawafike, matozi yawamwaike Na picha wazitundike, wengine wasikitike Natamani ningakufa, ja wengine nikumbukwe Nawaza kuwa waridi, niandikayo yapendwe Wengine wasinirudi, kunichukia washindwe Niwe mti wa baridi,popote pale nipandwe Natamani ningakufa, ja wengine nikumbukwe Nivikwe sifa sufufu, na wakubwa kwa wadogo Wengi waje kunishufu, watambue mie… Read more Natamani.

Itikadi za Waswahili.

Waswahili wana itikadi nyingi sana. Itikadi ni taasisi iliyo hai katika tamaduni za jamii zote za wanadamu. Ushirikina ni sehemu ndogo ya itikadi za watu.Uislamu na Ukristo haufunzi wa kuhimiza itikadi za ushirikina.Lakini baadhi ya waumini hujikuta wamejaa tele ndani ya uwanja huu wa maisha. Itikadi za waswahili wa mwambao wa Kenya ni pamoja na imani ya kuwepo pepo majini, mashetani n.k nguvu na uwezo wa pepo hao katika kulinda mashamba,mali,miji, kusaidia kutibu maradhi. Pamoja nazo Waswahili wana mila kama vile miiko mbalimbali.Kwa mfano kula gizani ni kula na shetani,… Read more Itikadi za Waswahili.

Mungu ana Maajabu.

utasomaje kitabu,wapo shule hujafika, utaongeaje bubu,kwa mada husohusika, Babake mama ni babu,mjukuu hili shika, mungu ana maajabu,sijione umefika, sijione umefika,alo kufa hufufuka, mpanda ngazi hushuka,na majuto kumshika wapo walio sifika,leo wana taabika, mungu ana maajabu,wapende utapendeka, wapende utapendeka,pia utasaidika, usipo pendwa ondoka,na roho ondoa shaka, mtegemea rabuka,daima husitirika, mungu ana maajabu,soma utaelimika, somo utaelimika,na bidii ipachika, siweke mbele hufuska,kamwe hutanufaika, Alo kutusi mcheka,ipo siku takutaka, mungu ana maajabu,mbingu ona livoweka, mbingu ona livoweka,bila nguzo kuzishika, mtoto kahifadhika,mezi tisa kwa hakika, wanyama kaja tamka,lipo zawa msifika, mungu ana maajabu,hakuna alo mfika,… Read more Mungu ana Maajabu.

Maadamu umeniacha

MADAMU UMENIACHA. Mi sijawahi kupenda, kama nilivyo kupenda. Leo umesha nitenda, tena ukanamba kwenda. Kumbe mitili ya Punda, ulitaka mi kukonda. PENZILO SILO LA KWELI, MADAMU UMENIACHA.💋🥀 Unakumbuka mwenyewe, ulipo ni tamkia. “Nimekupenda mwenyewe, toa hofu maidia. Hivi wanipa kiwewe, vibaya kunisemea. PENZILO SILO LA KWELI, MADAMU UMENIACHA.💋🥀 Ni kikumbuka ya nyuma, mabusu kuniptia. Nina shindwa kusimama, mwili una nyong’onyea. Kwa kweli inaniuma, kidonda naugulia. PENZILO SILO LA KWELI, MADAMU UMENIACHA.💋🥀 Imfikiye habari, ye fulani mwana Ali. Machozi yanitiriri, mwenziwe mi sina hali. Akapiga msitari, mapenzi kwake muhali. PENZILO SILO… Read more Maadamu umeniacha

Sinibague kamwe.

SINIBAGUE KAMWE Sinibague silani,maana wewe tajiri Nihurumie jamani,hali yako sisitiri Sinione kwa utani,nipee haki dhahiri Usinibague kamwe,nipe heshima nilivyo Nipeni nafasi wana,niwaelezee hima Kuona juzi na Jana,kutibuka yao jama Wenyewe wakapigana,tabia zile za nyuma Usinibague kamwe,nipe heshima nilivyo Sinayo hata elimu,wewe unazo shahada Heshima kwangu muhimu,nipe haki ewe Dada Sinibague kwa zamu,akilini sina shida Usinibague kamwe,nipe heshima nilivyo Kabila sikuchagua,Masikini sikupenda Mbonaa kunibagua,mabaya nayo kutenda Wazidi kunikagua,lako haja kunikanda Usinibague kamwe,nipe heshima nilivyo Ngozii yangu nyeusi,kanipa ewe rabana Mbona bwana wanitusi,na kuibadili jina Kuniitaa mjusi,kwa vigezo twafanana Usinibague kamwe,nipe heshima… Read more Sinibague kamwe.

Dzina Rachidigo.

DZINA RACHIDIGO Midzi chenda sikirani, gano gangu nigombago. Ganilumiza chitswani, richa kala Ni chidogo. Gana siri ya undani, gananipeketsa Figo. asili mi mraphai, ela dzina rachidigo . Raphai kwehu nyumbani, phephi na kwano Chidago. CHIPURU be natsekwani, kwani dzikala chijego. Rero Sena nambirani, mwi Malenga achidigo asili mi mraphai, ela dzina rachidigo. Malenga enza senani, nambirani ta chidogo. Nipate kuka dzizani, nisikale dza mfugo. Mabao funga shirini, kwa mchezo wa chigogo. asili mi mraphai, ela dzina rachidigo. Adigo be nambireni, gaga mambo si chidogo. Kala ni wenu senani, munifundishe udigo.… Read more Dzina Rachidigo.

Dzina Rachidigo.

DZINA RACHIDIGO Midzi chenda sikirani, gano gangu nigombago. Ganilumiza chitswani, richa kala Ni chidogo. Gana siri ya undani, gananipeketsa Figo. asili mi mraphai, ela dzina rachidigo . Raphai kwehu nyumbani, phephi na kwano Chidago. CHIPURU be natsekwani, kwani dzikala chijego. Rero Sena nambirani, mwi Malenga achidigo asili mi mraphai, ela dzina rachidigo. Malenga enza senani, nambirani ta chidogo. Nipate kuka dzizani, nisikale dza mfugo. Mabao funga shirini, kwa mchezo wa chigogo. asili mi mraphai, ela dzina rachidigo. Adigo be nambireni, gaga mambo si chidogo. Kala ni wenu senani, munifundishe udigo.… Read more Dzina Rachidigo.

Nakupenda sio siri.

NAKUPENDA Nikikutazama Dani, maneno hunikauka Na moyo hukutamani, hisia ukaziteka Naituma hino fani, kwako wewe itafika Nakupenda sio siri, nimeshindwa kuthibiti Natamani uwe wangu, mwamvuli kwayo mvua Ni wewe chaguo langu, kivuli kwa lile jua Nipo wazi si majungu, akili waizuzua Nakupenda sio siri, nimeshindwa kuthibiti Bora nifanye mtumwa, mtumwa wa huba lako Siyafati yalosemwa, nawazia kuwa wako Kwengineko nilitemwa, niweke moyoni mwako Nakupenda sio siri, nimeshindwa kuthibiti Bila wewe maishani, nitaikosa amani Nakuahidi thamani, thamani iso kifani Nitakuweka moyoni, naomba uwe mwendani Nakupenda sio siri, nimeshindwa kuthibiti Walisema ni… Read more Nakupenda sio siri.