Fonetiki.

Hichi ni kiwango cha lugha kinachoshughulikia sauti za lugha ya mwanadamu kwa ujumla.

Taaluma hii kuchunguza namna sauti anuwai ama za irabu au konsonanti hutamkwa kinywani mwa mwanadamu.

Katika fonetiki, mwanaisimu huchunguza viungo vinayoshiriki katika utamkaji wa sauti yaani foni.Hujibu maswali yafuatayo:

1.Sauti za lugha ya mwanadamu ni ngapi na ni zipi?Sauti hizo ni nyingi na kuna nyingine ambazo hazijatafitiwa.

2.Sauti za lugha ya mwanadamu hutamkwaje na wapi? Kila mojawapo ya sauti hizo hutamkiwa mahali pake na kwa namna ya kipekee.

3.Foni za lugha ya mwanadamu zinasheheni sifa gani.Mwanaisimu anapochunguza taaluma hii huchambua sauti mbalimbali pasi na kujali zinatumiwa wapi,nani na kwa dhima zipi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s