FASIHI.

Fasihi ni sanaa iwe ya uandishi au mdomo inayowasilisha ujumbe unaolenga maisha ya binadamu Kiufundi kwa kutumia mbinu anuwai za lugha.Hueleza hisia za mtu kwa kutumia vielelezo vyenye dhana maalum.

1.Fasihi ni sanaa kwa kuwa matukio hupangwa kiufundi ili yaweze kuwasilishwa vema kwa jamii husika.

2.Usanaa wa fasihi pia hujidhihirisha katika jinsi mambo yanavyoelezwa.Kuna ufundi fulani unaotumiwa kufikisha ujumbe kwa hadhira.K.m Ujumbe huweza kufichwa katika shairi, mafumbo,vitendawili n.k

3.Ujenzi wa wahusika pia huonyesha usanaa wa fasihi madhali wahusika huwa na tabia zinazotofautiana kati yao na mtunzi ndiye huamua mhusika fulani atawasilisha tabia ipi.

https://www.kiswahilishirafu.guru

4.Ni dhahiri pia mandhari ambamo fasihi hujengwa inaonesha usanaa wa fasihi kwa kuwa hujengwa Kiufundi ili yasaidie kuikamilisha kazi ya fasihi.

5.Lugha pia huteuliwa kiufundi.Lugha hii hupambwa kwa kutumia nahau, misemo,methali, taswira, ishara na tamathali nyingine za semi.Hii hulenga kuibua hisia mseto kwa hadhira.Hii pia pia inaonyesha usanaa wa fasihi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s