Tofauti kati ya Fonolojia na Fonetiki.

Licha ya kwamba taaluma ya fonolojia na fonetiki hukaribiana sana, kutegemeana na kukamilishana kwa kuwa zote huchunguza sauti, kuna tofauti kadhaa kama zifuatazo.

1.Uchunguzi wa kifonolojia huzingatia mfumo maalum wenye utaratibu fulani ilhali uchambuzi wa kifonetiki.

2.Uchambuzi wa kifonolojia huzionyesha zile sifa bainifu katika lugha mahususi.Kwa upande mwingine taaluma ya fonetiki huorodhesha sauti zote na kutoa ufafanuzi kiumakinifu zinazoonesha tofauti zote za kifonetiki katika foni.

3.Fonolojia huwa nyingi kama idadi ya lugha zilizopo duniani kama vile fonolojia ya kijaluo,kijerumani,kifaransa n.k.Fonetiki nayo huwa moja tu.

4.Fonolojia hushughulikia sifa za kiarudhi zilizo bainifu katika lugha husika na kutupilia mbali zile sifa zisizo bainifu katika lugha inayochunguzwa.

5.Wanafonolojia hukusanya tu sehemu ndogo ya sauti ya lugha fulani ilhali wanafonetiki h sauti nyingi kutoka lugha mbalimbali duniani.

6.Fonolojia huchambua sauti zilizo katika mfumo mmoja na lugha mahususi.Fonetiki huchunguza sauti za lugha kwa ujumla bila kuzingatia sauti hizo zinatumika wapi,vipi na kwa nini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s