Miundo Ya Silabi Za Kiswahili.

Kuna miundo mbalimbali za silabi za kama ifuatavyo.

1.Silabi za Irabu pekee k.v katika maneno kama vile oa na ua.

2.Silabi za K+I-Hapa ndipo maneno mengi ya Kiswahili yanapatikana.Maneno huwa na silabi moja, mbili au zaidi.Mifano ipo katika maneno kama vile mama,baba n.k

3.Silabi za K+K+I-Konsonanti za mwanzo katika muundo huu huwa na vitamkwa vya ving’ong’o/nazali.Mifano ya maneno ni kama ndevu,Mbacha n.k

4.Silabi za K+k+I-Hapa konsonanti huwa mwanzo kisha kufuatiwa na kiyeyusho na kumalizika kwa irabu.Mifano ya maneno yenye silabi za muundo huu ni kama vile mbwa,mwadhama n.k

5.Silabi za K+K+K+I-Muundo huu hushamiri katika maneno yaliyoswahilishwa/kukopwa kutoka lugha za Kigeni.Mifano ya maneno ni kama vile Skrubu n.k

6.Silabi za K+I+K-Maneno yaliyo na muundo huu ni yale ya kibantu au yaliyokopwa.Silabi funge hushamiri hapa sana.Mifano ya maneno ni kama vile labda, teknolojia n.k

(K inasimamia konsonanti,k inasimamia kiyeyusho (/w/ na /y/),I inasimamia irabu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s