Aina za sentensi za Kiswahili.

Sentensi huainishwa kuzingatia vigezo mbalimbali.Hapa tutaangazia aina za sentensi kimuundo kama ifuatavyo:

1.Sentensi sahili-Hii ndio sentensi ya kimsingi katika lugha na huwa na kiima na kiarifa kimoja tu.Aidha,husheheni wazo/dhana moja tu.K.m Mtoto anasoma.

2.Sentensi ambatano/ambatani-Hii ni mjumuiko wa vishazi huru viwili.Hapa kuna muungano wa sentensi mbili zenye uzito sawa.Sifa zake ni: huwa na vishazi viwili au zaidi na kuna matumizi ya viunganishi mbalimbali k.v japokuwa,ilhali,minghairi ya,kwa sababu n.k.K.m Muziki unaimba huku watoto wakicheza.

3.Sentensi changamano/changamani-Hii ni sentensi inayosheheni vishazi viwili yaani kishazi huru na tegemezi.Kishazi huru hujisimamia kama sentensi kamili (sentensi sahili) ilhali kishazi tegemezi ni tungo isiyo kamili yaani inategemea kishazi huru ili ikamilike.Kishazi tegemezi pia hutoa habari zaidi kuhusu kishazi huru.K.m Nguo ambazo zilioshwa leo asubihi zitakauka leo jioni.Aghalabu aina ya sentensi hii huwa na matumizi ya amba- rejeshi au O- rejeshi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s