Uendelezaji Wa Fasihi Simulizi Kupitia Katika Karne Ya 21.

Licha ya kuwa fasihi simulizi imekumbwa na changamoto si haba,kuna hatua ambazo zimepigwa kupitia kwa njia zifuatazo.

1.Hadithi zingali zinatambwa katika jamii fulani hasa vijijini.

2.Vipindi vya utegaji na uteguaji wa vitendawili katika redio,runinga na hata kwenye mitandao ya kijamii.

3.Bado kuna michezo ya kuigiza kwenye redio na runinga.K.m Maria-citizen tv.

4.Miviga kama vile mazishi,harusi,Jando n.k ambazo bado tunazishuhudia zinaendeleza utanzu huu.

5.Uchezaji ngoma hasa za kienyeji k.v kirumbizi katika dhifa tofauti k.m za kisiasa.

6.Aidha katika tamasha za muziki, wanafunzi wanapata fursa ya kughani mashairi.

(Fani ya Fasihi Simulizi kwa shule za Upili, Assumpta.K.Matei,2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s