Dhima ya mhakiki.

  • Kuchambua na kuweka wazi funzo linalojitokeza katik kazi ya fasihi.
  • Kuhimiza na kushirikisha fikra za kihakiki katika kazi za fasihi.
  • Kutafuta na kuweka sawa nadharia za fasihi teule.
  • Kuheshimu na kuthamini kazi za waandishi kwa kuzifanyia haki.
  • Kumwelekeza msomaji ili apate faida zaidi kuliko yale ambayo angeweza kuyapata bila dira ya mhakiki.
  • Kumshauri mwandishi ili afanye kazi bora zaidi.
  • Kuchambua na kufafanua picha za kisanii zilizotumika katika kazi za fasihi.                                          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s