Aina za vielezi.

Kielezi ni neno linafafanua/linapambanua kitendo/kitenzi.Hueleza kitendo kilifanyika vipi,wapi,lini na mara ngapi.

Kutokana na maelezo haya tunapata aina zifuatazo za vielezi:

  1. Vielezi vya wakati/njeo k.m Mgeni atawasili asubuhi.’Asubuhi’ ni kielezi cha wakati.
  2. Vielezi vya mahali k.m Walimu wale wanaenda shuleni.’Shuleni’ ni kielezi cha mahali.Aghalabu vielezi hivi hutamatika kwa kiambishi ‘ni’.
  3. Vielezi vya namna/jinsi k.m Tulitembea harakaharaka tukienda sokoni.’Harakaharaka’ ni kielezi cha namna.
  4. Vielezi vya idadi/kiasi k.m Mgeni yule huwa anatembelea mara kwa mara.’Mara kwa mara’ ni kielezi cha idadi.

Tanbihi:Kila aina ya kielezi huweza kuainishwa katika vikundi vingine vidogo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s