Sifa Za Mhakiki.

Mhakiki huwa na sifa zifuatazo:

  1. Anatakiwa asikuwe mpondaji wa kazi ya watu wengine; asichukue au kusifia tu kazi za waandishi kwa sababu zake binafsi bila ya kuzingatia ukweli wa kazi hiyo.
  2. Mhakiki anastahiki awe amesoma kazi mbalimbali za fasihi na sio tu ile anayoifanyia uhakiki ili awe na ujuzi zaidi katika uwanja wa uhakiki.
  3. Mhakiki anatakiwa asome tahakiki za wahakiki wengine katika uwanja wa fasihi hata nje ya jamii ili kupata upanuzi zaidi katika kazi ya uhakiki.
  4. Mhakiki anastahiki aelewe historia na siasa ya jamii inayohusika.Hili litamwezesha kuelewa matatizo ya jamii hiyo.
  5. Mhakiki anatakiwa ajue historia na mazingira yaliyomkuza mwandishi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s