Aina Za Nomino Za Kiswahili.

Nomino ni jina la kitu chochote k.v mnyama, binadamu,mimea,wadudu,vitu visivyokuwa hai k.m mawe n.kKatika lugha ya Kiswahili kuna aina mbalimbali za nomino kama vile tutaziainisha kama ifuatavyo:Nomino ya Pekee/halisi/mahususi.Haya ni majina maalum ya mahali, wanadamu, kampuni, bidhaa, vitabu, gazeti n.kMfano ni kama vile Nairobi,Kisumu,Khadija,Adoyo, Standard Media n.kNomino Za Makundi/Jamii.Haya ni majina ya makundi ya vitu k.v wanyama,watu,mimea n.k.Aghalabu vitu hivi hutokea kwa mikusanyiko yaani vikundi.Mfano ni kama vile halaiki ya watu,chane la ndizi n.kNomino Za Dhahania.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuonekana katika upeo wa macho bali huweza kufikirika.Mifano ni kama vile wivu,uchungu, upendo n.kNomino Za Wingi.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuhesabika.Mifano ni kama vile sukari,maji,mafuta,maziwa n.kNomino Za Kawaida.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kutumika kwa niaba ya vitu mbalimbali k.m wanyama, wanadamu n.kMfano ni kama vile muuguzi,ndege,kuku,baba n.kNomino Za Vitenzi-jina.Haya ni majina yanayotokana na vitenzi yaani yameundwa kutoka kwa vitendo.Mfano ni kama vile kuimba,kulia,kuchezaNomino Mguso.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kushikika.Mfano ni kama vile ng’ombe,ngoma,kalamu n.k

Donations

This website is seeking for help through donations to boost learning of Swahili language

$10.00

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s