Aina za mashairi.

Kuna aina mbalimbali za mashairi kwa kuzingatia kigezo cha mishororo.

  • Tathmina-Hili ni shairi lenye mshororo mmoja katika kila ubeti.
  • Tathnia-Hili ni shairi lenye mishororo miwili katika kila ubeti.
  • Tathlitha-Hili ni shairi lenye mishororo mitatu katika kila ubeti.
  • Tarbia-Hili shairi lenye mishororo minne katika kila ubeti.
  • Takhmisa-Hili ni shairi lenye mishororo tano katika kila ubeti.
  • Tasdisa-Hili ni shairi lenye mishororo sita katika kila ubeti.
  • Usaba-Hili ni shairi lenye mishororo saba katika kila ubeti.
  • Unane-Shairi lenye mishororo minane katika kila ubeti.
  • Utisa-Shairi lenye mishororo tisa katika kila ubeti.
  • Ukumi-Shairi lenye mishororo kumi katika kila ubeti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s