Istilahi za ushairi.

Kuna misamiati mingi ambayo hutumika katika ushairi.

  1. Mazda-Hii ni kuongeza silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani.
  2. Inkisari-Hii ni kupunguza idadi ya silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani.
  3. Dhamira-Hii ni lengo au nia ya mtunzi wa shairi.
  4. Maudhui-Hii ni ujumbe unaojitokeza katika shairi.
  5. Utohozi-Hii ni kuswahilisha maneno.K.m Facebook-fesibuku.
  6. Tabdila-Hii ni kubadilisha silabi ya mwisho ya neno bila kuathiri idadi ya mizani.
  7. Ukiukaji wa sarufi/kuboronga lugha.K.m Anapika mama chakula badala ya mama anapika chakula.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s