Umbo la shairi.

Umbo la shairi ni sura ya shairi.Tunapoangazia umbo la shairi tunajikita katika mishororo,vina,mizani,ubeti na kibwagizo.Unapoeleza umbo la shairi zingatia yafuatayo.

  • Idadi ya mishororo katika kila ubeti.Hii itakusaidia kutambua aina ya shairi.K.m Shairi lililo na mishororo tano kwa kawaida hufahamika kama Takhmisa.
  • Idadi ya mizani katika kila kipande na mshororo kwa ujumla.K.m Tarbia huwa na mizani nane katika kila kipande na mizani kumi na sita katika kila mshororo.
  • Idadi ya vipande.K.m Ukwapi,utao, mwandamizi na ukingo.Hii itakusaidia kutambua bahari ya shairi maalum.
  • Urari wa vina vya kati na mwisho.
  • Kibwagizo/kiitikio/mkarara iwapo mshororo wa mwisho umerudiwa au kiishio iwapo mshororo wa mwisho haujarudiwa.

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s