Aina za viwakilishi.

Kiwakilishi ni neno linalotumika/linalosimamia nomino.Katika Kiswahili kuna viwakilishi mbalimbali kama zifuatazo.

  1. Viwakilishi vya sifa-Hutumika kwa niaba ya nomino kuonyesha sifa yake.K.m Vitamu vimeliwa.
  2. Viwakilishi vya A-Unganifu-Hutumika kwa niaba ya nomino kwa kuonyesha kinachomiliki nomino hiyo.K.m Cha mkufu mwanafu hali.
  3. Viwakilishi vya nafsi-Hutumika kwa niaba ya nafsi.Mifano yazo ni mimi, sisi, wewe, nyinyi,yeye,wao.Sisi tulikula tukashiba.
  4. Viwakilishi vya virejeshi-Hutumia amba- rejeshi au O-rejeshi kurejelea nomino.K.m Kinachotafutwa hakipatikani?
  5. Viwakilishi vya idadi-Hapa kuna makundi mawili.Kuna vile vya idadi kamili.K.m Wawili ndio walikuja mkutanoni.Pia kuna vile vya idadi isiyodhihirika.K.m Wengi walionyesha ukakamavu.
  6. Viwakilishi viashiria-Hutumika kurejelea nomino bila kutaja.K.m Haya,hayo, yale.Yale yamenywewa na ng’ombe kitambo!
  7. Viwakilishi visisitizi-Hivi hutumika kutulia mkazo nomino kwa kurudiarudia kiashiria chake.K.m Wawa hawa ndio waliokamatwa mwaka uliopita.
  8. Viwakilishi vimilikishi-Hivi hutumika kwa niaba ya nomino kwa kutumia vimilikishi.K.m -angu,-etu,-ako,-enu,-ake,-ao.k.m Wangu wamelala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s