Aina za virai.

Kirai ni kipashio cha kimuundo kinachoundwa kwa neno moja au zaidi ambacho hakina muundo wa kiima na kiarifu.Kuna aina mbalimbali za virai kama zifuatazo.

  1. Kirai Nomino(KN)-Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni nomino.K.mVijana kwa wazee walihudhuria mkutano wa jana.
  2. Kirai Kitenzi (KT)-Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni kitenzi.K.m Kucheza kwetu kuliwafurahisha walimu.
  3. Kirai Kivumishi(KV)-Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni kivumishi.K.m Ng’ombe wanne walisombwa na mafuriko.
  4. Kirai Kiunganishi (KU)-Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni kiunganishi.K.m Wanafunzi walisoma kwa bidii ijapokuwa hawakufaulu vema.
  5. Kirai Kihusishi (KH)-Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni kihusishi.K.m Wanafunzi walikuwa wakitembea kando ya barabara.
  6. Kirai Elezi(KE)- Hiki ni kifungu cha maneno ambacho neno lake kuu ni kielezi.K.m Mtoto alilala kitandani kifudifudi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s