Aina za viunganishi.

Viunganishi ni aina ya maneno yanayotumika kuunganisha neno moja na jingine, sentensi moja na nyingine au kujaribu kuonyesha uhusiano kati ya dhana mbili au zaidi.Kuna aina mbalimbali za viunganishi kulingana na utendakazi wao katika sentensi.

  1. Vya kuonyesha sababu-Mifano ni kama vile madhali, maadamu,kwa minajili ya, kwa kuwa,ili, kwani, kwa vile n.k.K.m Mwanafunzi huyu hakuja shuleni jana madhali alikuwa mgonjwa.
  2. Vya kuonyesha masharti-Mifano ni kama vile ikiwa, iwapo, muradi n.k.K.m Ikiwa utasoma kwa bidii utafaulu.
  3. Vya kuonyesha tofauti-Mifano ni kama vile minghairi ya, lakini,ila,japo, ijapokuwa, ingawa,bali, bila, ingawaje, dhidi ya, ilhali, kinyume na n.k.K.m Tulifika salama nyumbani japo mvua ilikuwa ikinyesha.
  4. Vya kujumuisha-Mifano ni kama vile licha ya, aidha, pia, fauka ya, isitoshe, zaidi ya, pamoja na, vilevile, mbali na n.k Tulishinda mechi ile licha ya kulemewa vipindi vyote viwili vya mchezo.
  5. Vya kulinganisha-Mifano ni kama vile vile,kuliko,sawa na,kefule, sembuse,seuze, kulingana na n.k.K.m Bwana yule alimla kuku mzima sembuse kifaranga.
  6. Vya kuonyesha mfuatano wa matukio-Mifano ni kama vile kisha,halafu n.k.Alikula kisha akanywa maji.
  7. Vya kuonyesha uwezekano-Mifano ni kama vile labda, pengine,au, ama, huenda n.k.K.m Ama Kiswahili au Kiingereza ndio lugha bora kwake.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s