Aina za vihusishi.

Vihusishi ni aina ya maneno yanayoonyesha uhusiano baina/kati ya neno moja na jingine.Kuna aina mbalimbali za vihusishi kulingana na utendakazi wao.Dhima za vihusishi ni kama zifuatazo.

 • Hutumika kuonyesha uhusiano kiwakati.K.m Wanafunzi walienda darasani baada ya kusikiliza hotuba ya mwalimu mkuu.
 • Hutumika kuonyesha uhusiano wa mahali.K.m Walitembea kando ya barabara.
 • Hutumika kuonyesha uhusiano wa umilikaji.K.m Wageni waliokuja kwangu wameondoka.
 • Hutumika uhusiano wa sababu.K.m Polisi walimkamata kwa ajili ya wizi.
 • Hutumika kuonyesha uhusiano wa kulinganisha.K.m Yeye alipata alama ishirini zaidi ya mimi.

Kutokana na dhima za vihusishi tunapata aina zifuatazo za vihusishi.

 1. Vihusishi vya sababu
 2. Vihusishi vimilikishi
 3. Vihusishi vya kulinganisha
 4. Vihusishi vya kifaa/chombo/ala
 5. Vihusishi vya namna
 6. Vihusishi vya mahali
 7. Kihusishi ‘na’ cha mtenda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s