NGELI YA KI-VI.

Hii ngeli husheheni maneno mengi ya lugha ya Kiswahili.Baadhi yazo ni yale yaliyowekwa katika udogo kwa kupachikwa kiambishi Ki mwanzoni mwa kila neno.Mifano ni kama Kiguo,kijishamba,kijitu,kijipanya n.k
Mifano ya maneno mengine yanayopatikana katika ngeli hii ni kama vile kiatu,kikombe, kinyonyi, kibarua, kivumishi, kitengo n.k

Muundo wa ngeli ya A-WA

  • Kwa kuna maneno yanayoanza na kiambishi‘Ki’ na kutamatika na kiambishi ‘Vi’.K.m Kifusi-Vifusi
  • Kuna maneno yanayoanza na kiambishi ‘Ch’ na kutamatika na kiambishi ‘Vy’.K.m Chakula-vyakula.