Fani za Uandishi/Kisanaa.

Hizi ni mbinu za Kiufundi zitumikazo na mwandishi/msimulizi wa kazi yoyote ya fasihi ambayo humlazimisha msomaji/hadhira kuisoma hadithi nzima ili kuzitambua.
Baadhi yazo ni kama vile:

 • Sadfa-Hii ni hali ambapo matukio hutendeka kwa pamoja bila ya kupangwa.
 • Kisengerenyuma-Hapa mwandishi hurejelea matukio yaliyofanyika nyuma.Hivyo humlazimu kubadilika wakati kuyasimulia tena.
 • Kisengerembele-Hapa mwandishi husimulia mambo yatakayotokea siku za halafu kwa kubadilisha wakati wa masimulizi.
 • Njozi-Hapa mwandishi hutumia ndoto kujaribu kufichua yaliyotendeka/yatakayotokea katika masimulizi/hadithi yake.
 • Upeo wa juu-Hapa mambo hufanyika kulingana na matakwa ya hadhira.
 • Upeo wa chini-Hapa mambo hufanyika kinyume na matarajio ya hadhira.Mara nyingi hutokea baada ya upeo wa juu.
 • Kinaya-Hii ni hali ambapo mambo hufanyika kinyume na matarajio katika hadithi.
 • Kejeli-Hapa kuna matumizi ya maneno ya dharau kwa madhumuni ya kukashifu kitendo fulani/mtu fulani katika hadithi.
 • Taharuki-Hii ni hali matukio ya hadhira/masimulizi humwacha msomaji/hadhira kinywa wazi na kumpatia hamu ya kutaka kusoma zaidi.Aghalabu hujitokeza paruwanja mwishoni mwa hadithi.
 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s