Aina za Viambishi.

Kuna aina mbalimbali ya viambishi kama ifuatavyo.

  1. Viambishi awali-Hivi ni viambishi vinayopachikwa/kuambatanishwa kabla ya mzizi wa kitenzi.K.m a-na-pik-a.a-na ni viambishi awali.
  2. Viambishi tamati-Hivi ni viambishi vinayopachikwa/kuambatanishwa baada ya mzizi wa vitenzi.K.m a-na-kul-a.a ni kiambishi tamati.

Dhima ya viambishi.Viambishi Awali.

  • Huonyesha nafsi, wakati na idadi.K.m a-na-chek-a.Hapa tunapata nafasi ya tatu, umoja, wakati uliopo,hali ya kuendelea.
  • Huonyesha uyakinishi/ukanushi.K.m a-naongea katika hali ya uyakinishi na ha-taongea katika hali ya ukanushi.

Viambishi Tamati

  • Hukamilisha maana ya neno.K.m a-na-kimbi haina maana bila kiambishi tamati a.
  • Huzalisha maneno mapya.K.m anapiga,anapigana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s