Aina za Shamirisho/Yambwa.

Shamirisho ni nomino katika sentensi inayoonyesha/inayoashiria mtendwa/kitendwa na mtendewa/kitendewa.Kuna aina tatu za shamirisho.

  1. Shamirisho Kipozi/Yambwa Tendwa.
  2. Shamirisho Kitondo/Yambiwa/Yambwa Tendewa.
  3. Shamirisho Ala/Kitumizi.

Shamirisho Kipozi.Hii ni nomino inayoathiriwa na kitenzi katika sentensi kwa njia ya moja kwa moja.K.m Mchezaji alipiga mpira.Shamirisho Kitondo.Hii ni nomino isiyoathirika na kitendo kwa njia ya moja kwa moja.K.mMtoto alimjengea mama nyumba.Shamirisho Ala.Hii ni nomino inayoonyesha kifaa kifaa kilichotumika kufanya kitendo.K.m Mkulima alilima shamba kwa jembe.(Maneno yaliyoandikwa kwa wino wa kukoleza ndio shamirisho)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s