Sajili Ya Simu.

Hii ni lugha inayotumiwa katika mazungumzo ya simu.
Sifa za lugha ya simu
Mazungumzo ya simu ni mafupi, hutumia sentensi fupi zenye muundo rahisi.
Hoja hutajwa moja kwa moja bila maneno mengi kwani ili kudhibiti gharama ya simu
Huwa na kukatizana kwa maneno kati ya wazugumzaji.
Huwa ni mazungumzo baina ya watu wawili pekee; anayepiga na anayepokea.
Hutumia istilahi maalum za lugha ya simu kama neno ‘hello’
Huchanganya ndimi (kutumia maneno yasiyo ya lugha nyinginezo) ili kuwasilisha ujumbe kwa upesi.
Ni lugha ya kujibizana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s