Sifa za Fonimu.

Fonimu ina sifa zifuatazo:

  1. Kila fonimu ina sifa zake za kifonolojia zinazoonesha uamilifu wa fonimu hiyo katika lugha maalumu.
  2. Kila fonimu hushiriki kikamilifu katika ujenzi wa maneno na kutofautisha maneno yenyewe.
  3. Fonimu moja haina maana kwa kuwa si kiashiria cha kiashiriwa chochote.
  4. Ukibadili fonimu moja katika neno basi maana ya neno hilo itabadilika.
  5. Kila fonimu ina sifa zake za kifonetiki zinazoweza kuelezwa na kufafanua fonimu hiyo.
  6. Kila lugha ina fonimu zake na fonimu hizo hazifanani katika uamilifu wake.
  7. Ukipunguza fonimu katika neno maana ya neno hilo itabadilika au kupotea kabisa.
  8. Ukipangua mpangilio wa fonimu katika neno maana ya neno hilo itabadilika au kupotea.
  9. Ukiongeza fonimu katika neno maana ya neno hilo itabadilika au kupotea.
  10. Sifa zote za fonimu za lugha maalum huelezwa na watumiaji wa lugha hiyo ikiwa ni sehemu ya umilisi wa lugha yao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s