Jinsi mabadiliko ya tabia-nchi imeathiri Kilimo.

Mabadiliko ya tabia-nchi yameathiri pakubwa sekta ya kilimo na inatabiriwa kuwa kutaathiri utoshelezi wa vyakula siku za halafu.Utoshelezi wa vyakula duniani unategemea uzalishaji wa vyakula vyenyewe pamoja na upatikanaji wazo.Mabadiliko haya yataathiri utoshelezi wa vyakula madhali bei ya vyakula itakuwa ghali hivyo kuathiri upatikanaji wa vyakula.Maji yanayohitajika katika uzalishaji wa vyakula yatakuwa kidogo sana kwa sababu ya ukame na kupanda kwa matumizi yake katika ukuzaji wa mimea.Aidha, kutakuwepo na mashindano katika kupata ardhi ya kufanyia ukulima kwa kuwa ardhi nyingi zitaendelea kupoteza rutuba hivyo kutokuwa mahali pazuri pa upanzi.Kuongezeka kwa mabadiliko ya hali ya hewa kutachangia kupanda kwa mafuriko,ukame hivyo kuchangia kupanda kwa gharama ya maisha.Licha ya kuwa kupanda kwa halijoto na ongezeko la hewa ya kabondioksaidi kunaweza kusababisha ongezeko la mazao, ni kweli kwamba joto na ukame unaathiri mimea wakati wa kutoa maua.Kuongezeka kwa halijoto duniani pia kumewatatiza wanyama wanaoishi ardhini na majini kwa hawapati chakula na maji yanayowatosheleza.Ongezeko hili la joto pia linachangia kuongezeka kwa viini vinavyosababisha magonjwa.Ongezeko la joto pia linachangia kuongezeka kwa mvua hivyo kusababisha mafuriko inayoharibu miundomsingi na nyumba za watu.Ni muhimu jumuiya ya kimataifa kuelewa athari ya mabadiliko ya tabia-nchi kwa zaraa na kuchukua hatua madhubuti ya kukinga jamii dhidi ya ukosefu wa vyakula hivyo kuhatarisha maisha ya watu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s