Riwaya za Kiswahili katika ufundishaji wa historia.

Riwaya ya Kiswahili kwa muda mrefu sasa imepewa nafasi kubwa na ya muhimu
katika div classmitalaa ya elimu katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Ni kuanzia
shule za sekondari hadi katika ngazi za elimu ya juu. Ina maana kwamba riwaya ya
Kiswahili imekuwa na dhima muhimu katika jamii pana ya

1 Makala haya mwanzo wake ni katika utafiti wa kuandaa tasnifu ya shahada yangu ya uzamili au
umahiri. Pamoja na hayo yamefanyiwa mabadiliko kadhaa.
Afrika Mashariki. Kwa mfano, miongoni mwa dhima za fasihi ambazo hubainishwa
ni pamoja na kuhifadhi historia ya jamii. Pamoja na ukweli huo, dhima hii huwa
haipati nafasi ya kuelezwa kwa kina. Pia, wakati mwingine mtazamo huu huweza
kuifanya historia kuonekana kama maarifa yaliyotuama na yanayopaswa kuelezwa
jinsi yalivyo bila kuongezwa au kupunguzwa katika utanzu wa riwaya. Hivyo basi,
kuna haja ya kuitumia riwaya ya Kiswahili kwa ukamilifu katika kuonesha dhima
hii ya fasihi kama dafina ya historia. Pamoja na hayo, kuna umuhimu wa kupanua
matumizi ya riwaya ili yasiishie kwa wanafunzi tu wa fasihi bali iwe pia kwa
wanafunzi wa historia na mtu yeyote aliye na haja ya kujifunza historia huku pia
akifurahia utamu wa riwaya ya Kiswahili. Ili kufanikisha malengo haya, makala
haya yanajikita katika kuhalalisha kwanza namna ambavyo riwaya inastahili kabisa
kuaminika kama nyenzo muhimu ya kuweza kufundishia maarifa ya historia bila
tatizo. Ili kuondoa woga wowote wa riwaya kutoaminika katika sehemu inayofuatia
tunajadili misingi ya riwaya kuweza kukubalika kuwa inafaa kutumika katika
kufundishia historia.
2.0 Misingi ya Riwaya Kuweza Kutumika Kufundishia Historia
Kuna misingi kadhaa inayotufanya tuweze kuitazama riwaya kama chombo
kinachofaa kutumika kufundishia historia. Misingi hii inabainisha kwa nini riwaya
na aina ipi ya riwaya inayofaa kutumika kufundishia historia. Sehemu hii inajibu
swali la kwa nini riwaya inajitosheleza kutumika kufundishia historia kwa ngazi
zote za elimu? Misingi hii inaainishwa na kujadiliwa katika sehemu hii inayofuatia.
2.1 Uhusiano wa Muda Mrefu kati ya Fasihi (riwaya) na Historia
Utanzu wa riwaya na uwanja wa historia vimekuwa na uhusiano wa muda mrefu
sana. Uhusiano huu unajitokeza hata katika maelezo ya Gupta (2007:1) anaposema:
The connection of history with literature is well known. In order to begin the present
project is essential to trace the importance of this relationship. Among the various literary
forms, the connection of the novel with history…
Muunganiko wa historia na fasihi unafahamika vema. Ili kuanza kazi hii ni muhimu kuutalii
umuhimu wa uhusiano huu. Kati ya tanzu mbalimbali za fasihi, muunganiko kati ya riwaya
na historia… (Tafsiri Yangu).
Dondoo hili linathibitisha hoja yetu kuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya Fasihi na
Historia. Pia, katika kuangalia uhusiano huu ndipo itakapodhihirika ni kwa namna
gani riwaya zinafaa kutumika kufundishia historia. Katika kuangalia uhusiano huu
wataalamu mbalimbali (Gupta: 207; Mlaga, 2011) wanabainisha sababu za
mahusiano haya kuwa; Mosi, riwaya iliweka misingi yake katika kuiga kutoka
katika historia. Pili, dhana hizi mbili zinachangia muktadha wa kijamii,
kiutamaduni, kiitikadi pamoja na mbinu nyingine rasmi. Tatu, riwaya iwe ya
kihistoria au la, hujihusisha kikamilifu na historia. Nne, utanzu wa riwaya na historia vinategemea katika msingi wa  uumbaji upya wa historia kutegemeana na idili ya wakati wa uandishi.
Tano, hapo awali historia na fasihi zilikuwa
zimeungana.
Mwisho ni hoja ya mwanahistoria mkongwe Giambattista Vicco
(1668-1744) ambapo alibaini kuwa tendi za mshairi Homer (Illiad na Odyssey)
zinaeleza historia.
Hivyo basi, hoja hizi kimsingi zinaleta kwa pamoja utanzu wa fasihi na hisoria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s