Nahau na maana zake

1.Amekula chumvi nyingi=ameishi miaka.
mingi
2,Ana mkono wa birika=mtu mchoyo
3.Ametutupa mkono=amefariki,amekufa
4.Ameaga dunia=amekufa,amefariki
5.Amevaa miwani=amelewa
6.Amepiga kite=amependeza
7.Amepata jiko=kaoa
8.Amefumgapinguzamaisha=ameolewa
9.Anawalanda wazazi wake=
kawafanana wazazi wake kwa sura
10.Kawachukua wazazi wake=anafanana
na wazazi wake kwa sura na tabia.
11.Kawabeba wazazi wake=anawajali na
kuwatunza wazazi wake.
12.Chemshabongo=fikiri kwa makini na
haraka.
13.Amekuwa toinyo=hanapua.
14.Amekuwa popo=amekuwa kigeugeu
15.Ahadi ni deni=timiza ahadi yako
16.Amewachukua wazee wake=
anawatunza vizuri wazazi
17.Amekuwa mwalimu=yu msemaji sana
18.Amemwaga unga=amefukuzwa kazi 19..Anaulimuwaupanga=anamaneno
makali
20.Ameongeza unga=mepandacheo
21.Agiziarisasi=pigarisasi
22.Kuchungulia kaburi=kunusurika kifo
23..Fyatamkia=nyamaza kimya
24.Fimbo zimemwota mgongoni=ana
alama za mapigo ya fimbo mgongoni
25.Hamadi kibindoni=akibailiyopo
mkononi]
26.Hawapikiki chungu
kimoja=hawapatani kamwe
27.Kupika majungu=kumteta mtu kwa
siri
28.Kumvika mtu kilemba cha ukoka=
umsifu mtu kwa unafiki
29Kula mlungula/kula rushwa=kupokea
rushwa
30.Kupelekwa miyomboni=kutiwa au
kupelekwa jandoni
31.Kujipalia mkaa=ujitia matatani
32.Kumeza au kumezzea mate=utamani
33.Kumuuma mtu sikio=kumnong’oneza
mtu jambo la siri
34.Kumpanyamaya ulimi=
kumdanganya mtu kwa maneno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s