Itikadi za Waswahili.

Waswahili wana itikadi nyingi sana.

Itikadi ni taasisi iliyo hai katika tamaduni za jamii zote za wanadamu.

Ushirikina ni sehemu ndogo ya itikadi za watu.Uislamu na Ukristo haufunzi wa kuhimiza itikadi za ushirikina.Lakini baadhi ya waumini hujikuta wamejaa tele ndani ya uwanja huu wa maisha.

Itikadi za waswahili wa mwambao wa Kenya ni pamoja na imani ya kuwepo pepo majini, mashetani n.k nguvu na uwezo wa pepo hao katika kulinda mashamba,mali,miji, kusaidia kutibu maradhi.

Pamoja nazo Waswahili wana mila kama vile miiko mbalimbali.Kwa mfano kula gizani ni kula na shetani, kunywa maji msalani ni mwongo,bundi akilia juu ya nyumba anatangaza kifo.

Kuna hitma ya mji, Waswahili huushuka fuoni wakatinda (wakachinja) ng’ombe na kula hukohuko na baadaye mifupa kutiwa kapuni na kuenda kutupwa bahari kuu.Hufanya hivi kwa itikadi ya kusafisha mji na kuweka mbali na taabu na huzuni za kilimwengu.Itikadi zina mafunzo mengi yanayostahili kuhifadhiwa na kuzingatiwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s